Żelkoty

 

Żelkoty specjalneWśród nich znajdziemy:


  • Żelkoty z niską zawartość styrenu. Przy natrysku żelkoty te pozwalają na obniżenie emisji styrenu o 50%, przy nakładaniu ręcznym (pędzel, wałek) pozwalają na obniżenie emisji o 20%. Powoduje to także zwiększenie odporności na UV oraz dłuższe utrzymanie błyszczącej powierzchni.
  • Żelkoty dekoracyjne, takie jak imitujące naturalne materiały (kamień, metal itp.) oraz fotoluminiscencyjne.
  • Żelkoty "antybakteryjne", które coraz częściej możemy spotkać na powierzchni kompozytowych wanien, zlewów, bezspłuczkowych pisuarów.
  • Żelkoty niepalne i samogasnące - które to są niezbędne przy produkcji kompozytów używanych w środkach komunikacji.