Żywice

 

Żywice do laminowania


Wybór odpowiedniej żywicy w procesie wytwarzania laminatów jest parametrem krytycznym. Prawidłowo dobrana żywica powinna spełniać założone parametry wytrzymałościowe i zmęczeniowe, być odporna na działanie czynników zewnętrznych, doskonale pokrywać włókna i być łatwą w przetwarzaniu. Z drugiej strony powinna również spełniać wymagania norm i wytycznych dotyczących środowiska oraz BHP a jej cena powinna być dostosowana do założonego poziomu.


Porównanie dostępnych na rynku żywic:

Tabela 1


Porównanie własności żywic:

Tabela 2