Prasowanie

 

Prasowanie


Prasowanie jest jedną z wysoko zmechanizowaną i zautomatyzowaną metodą wytwarzania laminatów termoutwardzalnych. Metoda ta polega na wytwarzaniu w pierwszej fazie tłoczyw (półproduktów kompozytowych), z których kolejno formuje się wyroby.