Pultruzja

 

Pultruzja


Pultruzja (inaczej prasowanie ciągłe) jest metodą wytwarzania kompozytów wprowadzoną w połowie XX wieku w USA. Proces ten polega na wytwarzaniu profili o różnym przekroju.


Metoda ta, wykorzystując specjalne maszyny tzw. pultrudery, pozwala na względnie szybką produkcję długich elementów, profili o różnym kształcie. Polega ona na przeciąganiu przesączonych odpowiednim systemem żywicznym włókien przez system form nadających wymagany kształt, a następnie termoutwardzaniu.


Charakterystyczną własnością tych produktów jest orientacja włókien w jednym kierunku. Głównymi produktami wytwarzanymi są tetodą są różnego rodzaju kształtowniki, profile otwarte i zamknięte, pręty i rury. Niewątpliwą zaletą tej metody jest wytwarzanie elementów o praktycznie nieograniczonej długości.