RTM (Resin Transfer Molding)

 

RTM (Resin Transfer Molding)


Metoda RTM jest metodą wytwarzania laminatów w formach zamkniętych. W pierwszej fazie procesu w odpowiednio przygotowanej formie układa się odpowiednie wzmocnienie i/lub materiał przekładkowy, forma zostaje szczelnie zamknięta a następnie pod ciśnieniem wtłoczony zostaje system żywiczny. Bardzo często oprócz ciśnienia stosowane jest również podciśnienie wspomagające zamykanie formy oraz znacznie lepsze przesycenie zbrojenia. Takie zmechanizowanie procesu wytwarzania laminatów przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła z reakcji egzotermicznej znacznie skraca czas formowania wyrobów przy jednoczesnym zmniejszeniu pracochłonności procesu i zwiększeniu powtarzalności produkcji.Zalety metody:

  • opłacalność przy produkcji seryjnej i masowej;
  • wysoka jakość i powtarzalność produkcji;
  • niska emisja substancji lotnych;
  • wysoki stosunek udziału wzmocnienia w laminacie, co bezpośrednio przekłada się na najwyższą wytrzymałość produktu;

  • gładka i estetyczna powierzchnia z obu stron;
  • bardzo niski koszt jednostkowy wyprodukowania elementu.


Wady metody:

  • Wysokie koszty wdrożenia produkcji.